gargoil

Af eng. gargoyle, fr. gargouille, af lat. gurgulio 'hals, svælg', vandafledningsrør på et tag - også kaldet en vandspyer.

Vandret eller let nedadhældende afløbsrør fra en bygnings tagrende. Vandspyere kendes siden antikken på store bygninger, ofte dekoreret eller camoufleret som dele af bygningens udsmykning, fx dyrehoveder.

Kilde: Den store danske